Sentence to think about :  

When did intelligence become a political liability ?   


Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/8/d448996366/htdocs/cevb/inc/hpage.inc on line 498

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/8/d448996366/htdocs/cevb/inc/hpage.inc on line 498
  
Members of the network
Analyses
Visits

 403443 visitors

 7 visitors online

You are on the website...

... of the “European citizens for a ‘None Of The Above’ option” network      

CEVB Avenue Joseph Baeck 46 Brussels 1080


Året 2005 visade, genom det franska och nederländska « nejet » till grundlagsfördraget, att många EU-medborgare anser att europeiska institutionerna inte har en tillräcklig stark demokratisk grund. Unionens nuvarande gång är inte mer tillfredsställande än det som det förkastade grundlagsförslaget förutsåg och representerar inte mindre risker för de europeiska invånarnas dagliga liv. Den stora motsättningen vilar på den bästa metoden för att få den europeiska konstruktionen att göra riktiga framsteg.

 

Efter 2005 års misslyckande måste alltså Unionens institutioner stimulera moderniseringens process genom att börja ge tecken på ett starkt riktat förtroende mot Unionens medborgare och mot deras vilja att ta hänsyn till allaströmningar som försöker sammanbo inom EU. Detta förtroende måste vara uppriktigt och trovärt.

 

För alla Européer grundar sig demokratin på valen.. Det första tecknet måste vila på valakten. Varje medlemstat organiserar europeiska valen på eget bevåg. EU kommer inte att föreskriva ett gemensamt val. Men att begära av varje medlemstat att de räknar alla blanka röster vore ett symbolisk och nydanande beslut. Om man påstår vilja skapa ett nytt demokratiskt område måste varje medlemstat överge sina inkörda vanor som ofta inte längre övrenstämmer med medborgarnas förväntningar.

 

Vi begär av Kommissionen att den föreskriver alla medlemstater att integrera uppräkningen av alla blankröster vid EU-valen.


Creation date : 21/01/2007 @ 19:54
Last update : 05/07/2008 @ 21:49
Category : Members of the network - Texts translated in other languages
Page read 8443 times
Previous  


Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!