Sentence to think about :  

When did intelligence become a political liability ?   


Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/8/d448996366/htdocs/cevb/inc/hpage.inc on line 498

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/8/d448996366/htdocs/cevb/inc/hpage.inc on line 498
  
Members of the network
Analyses
Visits

 403424 visitors

 3 visitors online

You are on the website...

... of the “European citizens for a ‘None Of The Above’ option” network      

CEVB Avenue Joseph Baeck 46 Brussels 1080


Waarom BLANCO stemmen wij geven hiermee aan dat u gaat voor de: “hervorming van onze kieswet” meer in het bijzonder de omvorming van opkomstplicht, ook wel “stemplicht genoemd”,  tot stemrecht.
Door Blanco te stemmen gaat  u ervan uit dat u als kiezer voldoende geëmancipeerd bent, oordelen zelf en/of het al dan niet noodzakelijk is om te gaan stemmen.
De opkomstplicht, of “stemplicht”, heeft immers belangrijke nadelen.
De aanwezigheid van opkomstplicht leidt vaak bij vele tot ondoordacht stemgedrag en heeft vaak louter proteststemmen tot gevolg en gaan vaak naar extreme partijen.
De particratie, de macht van de partijbesturen ten koste van het parlement,  vergroot omdat de kandidaten hun kiezers niet hoeven te overtuigen om te gaan stemmen en omdat de opkomstcijfers bij voorbaat gekend zijn, vernietigt de opkomstplicht  deze feedback ten overstaan van de regering en de politiek in het algemeen.
Mensen die niet weten op wie te stemmen, komt omdat ze zich vaak in geen enkel partij of programma kunnen vinden, sterker nog, zij verwerpen vaak de bestaande programma’s , men voelt het als een vernederdering omdat ze quasi verplicht worden te stemmen voor wat ze afkeuren.
Wij moeten de politieke bewust laten worden en door Blanco te stemmen hen aan te moedigen voor deze afschaffing van de opkomstplicht. De opkomstplicht staat bovendien ook in contrast met het migrantenstemrecht, maar door Blanco te stemmen kun je die tegenstelling wegwerken.
Wij van "BLANCO maakt er een punt van" maken ons sterk voor de afschaffing van de opkomstplicht en wil aanmoedigen gebruik te maken van de “blanco” stem, liever dan ondoordacht te stemmen. 
BLANCO kiest ook voor de invoering van nationale kieskringen maar ook voor het afschaffen van de kiesdrempels en is geen voorstander van kiesrecht onder 18-jaar of voor minderjarigen. 

En BLANCO wil de democratie transparanter maken: door schijnkandidaturen te vermijden (wie verkozen wordt moet zetelen) het beperken van het aantal politieke mandaten  en door elk politicus slechts op één plaats  te laten zetelen.

Blanco stemmers laten politiek weten dat ze gaan voor “afschaffing van de stemplicht (opkomstplicht)”  BLANCO  heeft  “respect” en vertrouwen in  de gemotiveerde en bewuste kiezer!

"BLANCO maakt er een punt van"

Frits van der Wens


Creation date : 27/06/2008 @ 00:52
Last update : 05/07/2008 @ 19:36
Category : Members of the network - Texts translated in other languages
Page read 8424 times
Previous  
  Next


Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!